Αναβάθμιση Πολυ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων - Προκήρυξη

22/02/2022 - 17η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης 

04/10/2021 - 16η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

23/02/2021 - 15η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης 

08/10/2020 - 14η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

19/02/2020 - 13η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

21/10/2019 - 12η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

07/03/2019 - 11η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

21/09/2018 - 10η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

15/12/2017 - 9η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

06/07/2017 - 8η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

31/05/2017 - 7η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

29/03/2017 - 6η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

05/07/2016 - 5η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

06/06/2016 - 4η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

19/05/2016 - 3η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

13/05/2016 - 2η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

08/04/2016 - 1η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης

08/04/2016Αρχείο επιλέξιμων ΚΑΔ (Νέο - 08-04-2016)

11/02/2016 - Προκύρηξη, Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης & Παραρτήματα 11-02-2016

Συνοπτικός Οδηγός