Έντυπα

Αναβάθμιση Πολυ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων - Έντυπα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος

09/01/2020 (Αφορούν Δυνητικούς Δικαιούχους Πίνακα ΙΙ της Απόφασης 7816 / 2266 Α3/ 23/12/2019) 

28/03/2018 (Αφορούν Δυνητικούς Δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα) 

26/07/2017

05/04/2016

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp