Αναβάθμιση Πολυ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων - FAQ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος και στην ορθότερη υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης.

Απόφαση Έγκρισης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

Συχνες Ερωτήσεις Απαντήσεις Νέο αρχείο FAQ’s. Προσθήκη ερωτήσεων - απαντήσεων 31 έως 48 & Τροποποίηση ερωτήσεων - απαντήσεων 1, 24 και 26

Συχνες Ερωτήσεις Απαντήσεις 01-03-2016