Γεωγραφική Κατανομή

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αποτελεί έναν από τους εφτά (7) εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ. Είναι αρμόδια, στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των δράσεων που διαχειρίζεται, για τέσσερις (4) περιφέρειες και δεκαέξι (16) νομούς.

Συγκεκριμένα είναι αρμόδια για τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Ιoνίων Νήσων

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Νομός Ιωαννίνων

Νομός Αργολίδας Νομός Κέρκυρας

Νομός Αχαΐας

Νομός Άρτας

Νομός Αρκαδίας Νομός Κεφαλληνίας

Νομός Ηλείας

Νομός Πρέβεζας

Νομός Κορινθίας Νομός Ζακύνθου

Νομός Θεσπρωτίας

Νομός Λακωνίας Νομός Λευκάδας
Νομός Μεσσηνίας