Ανακοινώσεις

image

Απόφαση Ανάκλησης και μη ανάκτησης πράξης για τη Δράση "Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

1. Ανάκληση απόφασης ένταξης (προοίμιο απόφασης αρ. 34) ως προς την πράξη που συμπεριλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος της Δράσης με τίτλο « Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές » 

2. Μη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ύψους 7.987,52€ (πλέον τόκων), καθώς ο δικαιούχος επέστρεψε οικειοθελώς το σύνολο αυτής (πλέον των νόμιμων τόκων υπολογισμένων από την ημερομηνία λήψης αυτής).

Σχετικό Αρχείο

 
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp