ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • Παρουσίαση της πρότασης του ΥΠΑΑΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) αρχείο
 • Φάκελος 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 αρχείο
 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Στόχοι - Καινοτομίες - Διαδικασίες Εφαρμογής. Ημερίδα 8.6.2005 αρχείο
 • Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων - Ημερίδα με Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (28.6.2004) αρχείο
 • Έκθεση της Task Force για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (23.9.2014) αρχείο
 • Παρουσίαση Σ. Λουπάση - Έλεγχοι & Μέτρα κατά της Απάτης αρχείο
 • DG REGIO MAs training v2 (11.6.2014) - Financial instruments in Cohesion Policy 2014-2020 αρχείο
 • State Aid & ESIF in programming period 214-2020 - One day seminar (27.5.2014) αρχείο
 • Financial instruments - Βερολίνο 15.5.2014 αρχείο
 • Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού 10-11.4.2014 αρχείο1 αρχείο2
 • Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ "Κρατικές Ενισχύσεις & Ανάπτυξη" (18.9.214) 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος
 • Ημερίδα ΜΟΚΕ 13.11.2014 αρχείο
 • Θεματικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου "SCOW" της ΕΕ στη Βαρκελώνη (22-26.2.2015) - Συμμετοχή ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ αρχείο
 • Σεμινάριο της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ για τα θέματα της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 αρχείο
 • 1η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (16/11/2015) αρχείο
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp