ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ

Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 και Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 

  • Εγκύκλιος 51020/ΕΥΣ/17.10.2014 Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αρχείο
  • 2η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 αρχείο
  • 1η Εγκύκλιος προετοιμασίας της στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αρχείο
  • 1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 αρχείο
  • Εγκύκλιος για την κατάρτιση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό των δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2016-2018 στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ αρχείο
  • Κείμενο εξειδίκευσης ΕΠΑνΕΚ αρχείο
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp