Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης Ένταξη Έργων

19/10/2022 - 5η Απόφαση Ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου

27/07/2022 - 4η Απόφαση Ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου

11/05/2022 - 3η Απόφαση Ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου

17/12/2021 - 2η Απόφαση Ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου

08/12/2021 - 1η Απόφαση Ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου