Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα - faq

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος.

Έγκριση 3ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-03-2022) : Έγκριση 2ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 2η εκδοση αρχείου - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

2η εκδοση αρχείου - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1η εκδοση αρχείου - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις