Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός - Υποβολή Προτάσεων

Έναρξη Υποβολών : 27 Ιουνίου 2018 

Λήξη Υποβολών :  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.