Ανακοινώσεις

Έγκριση του Πρακτικού 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο4/10.07.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης τωνΕνστάσεων της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕμε Εξωστρεφή Προσανατολισμό» που συγκροτήθηκε με την Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:2322/752/Α3/24.4.2018 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/270) (ΑΔΑ: ΩΓΚΣ465ΧΙ8-55Τ) Απόφαση της Ε.Γ.Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Σχετικό αρχείο

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp