Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων "Β κύκλος" - Υποβολή Προτάσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα πραγμτοποιηθεί σε τρεις κύκλους

1η περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 05/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 09/08/2017
2η περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 06/09/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11/10/2017
3η περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017