«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδοτόπων» - Υποβολή Προτάσεων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής ΥποβολήςΔευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 17:00

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτηση του ωφελούμενου έχει απορριφθεί και δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11, είναι η Δευτέρα 29.11.2021 και ώρα 15:00.

Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.

 

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης