Ανακοινώσεις

6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.481.445,28 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο (12.292). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 22.480.124,86 ευρώ.

Σχετικό Αρχείο

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp