Ανακοινώσεις

5η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (3.985) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 7.304.691,26 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δέκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα (10.929). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.998.679,58 ευρώ.

Σχετικό Αρχείο

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp