Ανακοινώσεις

1η Τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Πρώτη (1η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσηςεπενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικήςκαι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στα πλαίσια του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Σχετικό αρχείο

 

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp