ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων για τη Δράση "Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

Σχετική Απόφαση