Αποφάσεις ένταξης για τη Δράση "Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"

Αποφάσεις ένταξης για τη Δράση  «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»