Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Υποβολή Προτάσεων

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων : από 18/12/2017 έως 15/05/2018