Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σχετικές αποφάσεις