Ανακοινώσεις

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης από τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

1. Eπιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού ύψους 73.937,71€ λαμβάνοντας υπόψη τοεπιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού ύψους 73.937,71€ λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος «FER ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5073246).

2. Mη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ύψους 73.937,71€ (πλέον τόκων), καθώς ομη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ύψους 73.937,71€ (πλέον τόκων), καθώς ο δικαιούχος επέστρεψε οικειοθελώς το σύνολο αυτής (πλέον των νόμιμων τόκων ποσού ύψους155,98€ υπολογισμένων από την ημερομηνία λήψης αυτής).

3. Aνάκληση απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 37) ως προς την πράξη πουανάκληση απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 37) ως προς την πράξη που συμπεριλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος «FER ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5073246).

Σχετική απόφαση

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp