Ένταξη έργων

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους - Ένταξη Έργων

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων

Οριστικός Κατάλογος με την Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων

20 Σεπτεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων (ορθή επανάληψη)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Δράση

Τροποποίηση (3η) της Απόφασης Ενταξης Πράξεων

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1η Τροποποίηση Δικαιούχων

Απόφαση Ένταξης (Ορθή Επανάληψη) Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

(1η) Τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη

Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Απόφαση & ΦΕΚ Συγκρότησης επιτροπής Αξιολόγησης

Πρακτικό 3

Πρακτικο 2

Πρακτικό 1

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp