Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ - Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή φυσικών φακέλων

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00 λήγει η προθεσμία υποβολής, από τους δυνητικά δικαιούχους, του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Αναλυτικής Πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».