Ένταξη έργων

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ένταξη Έργων

logo pep

Αποτελέσματα Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών" (ΠΕΠ) για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου.

Απόφαση Ένταξης Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων που υλοποιούνται στο νησί της Κεφαλλονιάς στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών" 

Απόφαση Ένταξης Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Απoφάσεις Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων από Δυνητικά σε Οριστικά Δικαιούχους του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης για τους Δυνητικά Δικαιούχους  του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών"

Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης για Δυνητικά Εντασσόμενα έργα στα πλαίσια του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών" (16/04/2014)

Υπουργικές Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ" (14/05/2014)

Υπουργικές Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ" (04/06/2014)

Τροποποιήσεις των Αποφάσεων 15/04/2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"

Τροποποιήσεις των Αποφάσεων 13/05/2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων για Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ"

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp