Έγκριση Πρακτικού 28 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Αποδοχή και Έγκριση του υπ. αριθμ. 28/08.10.2021 Πρακτικού της ΕπιτροπήςΑξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Σχετικο αρχείο