Δημοσιεύτηκαν την 1.4.2024 οι τροποποιήσεις των Αναλυτικών Προσκλήσεων των δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που διέπονται από το καθεστώς De minimis

Δημοσιεύτηκαν την 1.4.2024 οι τροποποιήσεις των Αναλυτικών Προσκλήσεων των δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που διέπονται από το καθεστώς De minimis

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις νέα ημερομηνία λήξης  υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ ορίζεται η 19/4/2024 και ώρα 15:00.

Επίσης για τη  Βεβαίωση υποβολής υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού ή/και ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου, τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο δικαιούχος θα είναι είτε η επιχείρηση είτε ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, επισημαίνεται ότι ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το μήνα Απρίλιο, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2024 (Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρόμενων αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, θα γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που φέρουν ημερομηνία έκδοσης από 28/3/2024 έως και 2/4/2024.

3η Τροποποίηση της πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

3η Τροποποίηση της πρόσκλησης για τη δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»