Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Τέσσερις Δράσεις μοχλός ανάπτυξης παρουσιάστηκαν από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» , " Ποιοτικός Εκσυχρονισμός", "Επιχειρούμε Έξω" και η δράση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», «Ενίσχυση των Πράσινων επιχειρήσεων και ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα» παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , στο πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης - Μoney Show Πάτρας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Διευθύντρια της Διαχειριστικής, Μάγδα Πετροπούλου, η οποία ανέφερε πως «ο φορέας συμμετέχει στο Forum γιατί είναι υποχρέωσή του να ενημερώνει τους επενδυτές για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. «Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και εν τέλει η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τις διαθέσιμες πιστώσεις. Αυτό όμως που επιδιώκουμε είναι και ο διάλογος και η συνεργασία με τους εν δυνάμει επενδυτές, προκειμένου να καταθέτουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες».

Το στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Λουκάς Σπηλιόπουλος παρουσίασε τις δράσεις, «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Επιχειρούμε Έξω», που αφορούν μικρές και πολύ μικρές  υφιστάμενες επιχειρήσεις και τη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» που αφορά μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις.

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 400 εκατ. ευρώ  με επιδότηση από 50% έως 65% και επιλέξιμους Τομείς Δραστηριότητας. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)

 «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Η δράση  «Επιχειρούμε Έξω» έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. και στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Η τρίτη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ αφορά μεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ) 

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Τέλος, το στέλεχος της Διαχειριστικής, Ανδρέας Καλογερόπουλος και εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Άρης Μαμασούλας, παρουσίασαν τη δράση «Ενίσχυση των Πράσινων επιχειρήσεων και ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα» η οποία θα είναι «ανοικτή» για υποβολή προτάσεων έως τις 13 Ιανουαρίου 2020.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με γενικό σκοπό τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία. Στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων στο κλάδο της ανακύκλωσης. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Σε παρέμβασή του για τη συγκεκριμένη δράση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος & υπεύθυνων των προγραμμάτων Π.Ε.Π. για την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Βασίλης Αϊβαλής, τόνισε πως πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μεταποιητικών επιχειρήσεων με 65% επιχορήγηση που «περνά» μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας & πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ Α.Ε., Τάκης Τσώνης, επιχειρηματίες, στελέχη της Διαχειριστικής, κ.α.

Δείτε φώτο εδώ

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp