Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή πληρωθεί, όλα τα έργα όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Η Διαχειριστική έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κλεισίματος και να επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής των έργων, με στόχο να μην υπάρξει απώλεια δημόσιας επιχορήγησης για καμία επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, καλούμε τις επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμούν Αιτήματα Τελικής Πιστοποίησης να:

  • να καλύψουν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις τυχόν ελλείψεις, οι οποίες ζητούνται από τα Στελέχη της Διαχειριστικής
  • να συλλέξουν άμεσα τα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, πλην της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας (λόγω μικρής διάρκειας ισχύος), ώστε να τα αποστείλουν άμεσα, μόλις τους ζητηθούν.

Δικαιολογητικά Πληρωμής 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp