Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ).

Σχετικό Αρχείο