5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 13/01/2023 και ώρα 15:00, από 30/11/2022 όπως ίσχυε, η ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης -  Πιστοποίησης.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά με το Αίτημα Επαλήθευσης α) τιμολόγια – παραστατικά δαπανών και β) βιβλίο εσόδων εξόδων για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία ή αναλυτικό καθολικό (ισοζύγιο) των οικείων λογαριασμών εξόδων για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δύναται οι επιχειρήσεις αυτές, να προσκομίσουν και τα αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αυτών.

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Σχετικό Αρχείο