Ανακοινώσεις

Επικύρωση οριστικού (συμπληρωματικού) πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης"

Εγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και ενστάσεων και επικύρωση του οριστικού (συμπληρωματικού) πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της πρόσκλησηςχρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΟΧΕ.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» .

Σχετικό Αρχείο

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp