Αποδοχή και Έγκριση πρακτικών 1 έως 18 , της επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/09-06-2021, 2/10-06-2021, 3/16-06-2021, 4/17-06-2021, 5/22-06-2021, 6/01-07-2021, 7/07-07-2021, 8/08-07-2021, 9/14-07-2021, 10/16-07-2021, 11/20-07-2021, 12/22-07-2021, 13/23-07-2021, 14/26-07-2021, 15/27-07-2021, 16/28-07-2021, 17/29-07-2021 και 18/30-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Δείτε αναλυτικά εδώ