Αίτημα Ελέγχου - Καταβολής Επιχορήγησης για τη Δράση “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 31/05/2021 είναι διαθέσιμη στο ΠΣΚΕ η ενέργεια υποβολής Αιτήματος Ελέγχου-Καταβολής Επιχορήγησης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών  Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Επίσης, έχουν αναρτηθεί ο κατάλογος με τα παραδοτέα που συνοδεύουν το αίτημα ελέγχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII δείτε εδώ  https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-392)

καθώς και η απαιτούμενη Σηματοδότηση (δείτε εδώ https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-394).