Επικύρωση του οριστικού συμπληρωματικού πίνακα κατάταξης για τη δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

Επικύρωση του οριστικού συμπληρωματικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που υποβλήθηκανστην πρόσκληση για τη δράση 3.a.2.2 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην ΠεριφέρειαΠελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Σχετικό Αρχείο