Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων - FAQ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος και στην ορθότερη υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης.

Συχνες Ερωτήσεις Απαντησεις - 26-01-2018

Απόφαση Εγκρισης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων

Συχνες Ερωτήσεις Απαντησεις - 01-03-2016

Συχνες Ερωτήσεις Απαντησεις - 16-03-2016