Ανακοινώσεις

9 Οκτωβρίου 2018 η καταληκτική προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των οριστικών αποτελεσμάτων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων -Α κύκλος»

Λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των οριστικών αποτελεσμάτων για τη δράση «Ενίσχυση  της  Αυτοαπασχόλησης  Πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης» Α - Κύκλου  του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 -2020 καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση της Δράσης οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 20 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (19.9.2018)

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp