Νέα Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης - 5η Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος

5η Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η προθεσμία παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 .

Η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σχετικό Αρχείο