Όλες οι Ανακοινώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ του ΤΕΣΤ  Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» θα ξεκινήσει στις 16/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ.  
123 Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας μας την Δευτερα 14 Αυγούστου θα είναι κλειστός
123 Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και  Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Σχετικό Αρχείο
123 5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" Σχετικό αρχείο    
Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ενημερώνει τους αξιολογητές που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΑΠ.: 6191/1883/Α2/21-10-2016 ΥΑ ότι τη Τρίτη 8/8/2017 θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr/mis)  το Test Καταλληλότητας, καθώς και η ενέργεια Αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της Δράσης  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τη τον εκσυχρονισμο και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιων». Η διαδικασία εξέτασης των αξιολογητών μέσω του Τest θα διαρκέσει έως την...
1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση του Β΄κύκλου Πτυχιούχων Σχετικό Αρχείο
Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Σχετικό Αρχείο
123 Υπουργική απόφαση που αφορά την «Προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (σχετικό αρχείο)
123 Ενημερωτικό σημείωμα οδηγιών και Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Σχετικά Αρχεία Ενημερωτικό σημείωμα οδηγιών - Δράση Αναβάθμισης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Β (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ...
Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος και στην ορθότερη υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης. Συχνες Ερωτήσεις Απαντησεις - 24-07-2017
4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. σχετικό αρχείο
123 Αποδοχή του Πρακτικού 17 της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - A Κύκλος» Σχετικό Αρχείο
123 Την 147η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  καθώς και την  Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων πραγματοποίησε η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» στις 05/07/2017.  Κατά την ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ.Πλάτωνας Μαρλαφέκας ενημέρωσε αναλυτικά για τα πεπραγμένα της Διαχειριστικής του έτους 2016, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων έτους 2017, ενώ ο Α΄...
123 Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 66 , της συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" Σχετικό Αρχείο  
123 Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Οι Δυνητικοί  Δικαιούχοι του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης, θα πρέπει το...
123 Έβδομη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (σχετικό αρχείο)
123 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τροποποίηση» Α' Κύκλος. Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό του προγράμματος, στην ενότητα Ι.1.10.3 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» σελ. 21/35, οι αποφάσεις ένταξης για όσα έργα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής, εκδίδονται τμηματικά. ...
Ξεκινάει, σήμερα, Τετάρτη 05.07.2017 η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 09.08.2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr. Κατόπιν ενημέρωσης  από την  Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  (ΜΟΔ Α.Ε.) η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής...
123 Προσκεκλημένη στην συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 στην έδρα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο, ήταν η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέσω της πρόσκλησης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ.Παναγιώτη Τσιχριτζή. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. κ.Κωνσταντίνος Μίχαλος και Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α. αναφέρθηκε...
Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκήρυξε  τον Β' κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α' κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους...
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp