Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Η ΔΕΠ αναζητά Στελέχη - Συνεργάτες

Εταιρική ταυτότητα

H Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος -Πελοποννήσου-Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ) ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί έκτοτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ). Έχει διαχειριστεί με επιτυχία δράσεις του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Από το 2009 ως ένας από τους εταίρους και ιδρυτικό μέλος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), διαχειρίστηκε δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων,  του Πράσινου Ταμείου και το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Η εταιρεία απασχολεί 160 στελέχη, με γνώσεις και εμπειρία στην διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων και μη.

Για λόγους αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, όλοι οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να αναλάβουν έργο, μελέτες ή έρευνες που σχετίζονται ή είναι συναφείς με το αντικείμενο των εργασιών του φορέα. 

Αναζήτηση στελεχών-νέων συνεργατών

H ΔΕΠ αναζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ως μόνιμους συνεργάτες με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).

Οι συνεργάτες θα απασχοληθούν στον τομέα ελέγχου στα πλαίσια διαχείρισης των δράσεων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΠΕ ή & ΤΕ με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού , Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ.
 • Άριστη γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office 365
 • Ξένες γλώσσες: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ανάλογη εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (αξιολόγηση προτάσεων, έλεγχος/πιστοποίηση έργων, σύνταξη προτάσεων). 

Επιθυμητά  Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Θετικών ή Οικονομικών Σπουδών
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και αίσθημα ευθύνης 

Διαδικασία Επιλογής

 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 10/2/2023, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των προσόντων.
 2. Ακολουθεί αρχική διαλογή βιογραφικών.
 3. Οι κάτοχοι των βιογραφικών θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής ορισμένης από το φορέα.
 1. Oι κάτοχοι των βιογραφικών που θα κριθούν από την διαδικασία της συνέντευξης ως πλέον ενδεδειγμένοι, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο και θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και διασφάλιση προσωπικών δεδομένων. 

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων ενός φορέα ή ενός προσώπου υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς, εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με δικαιούχους δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Η ΔΕΠ διασφαλίζει τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εντός της δομής της.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠ δεν δικαιούται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης να αναλάβουν πράξεις των δράσεων που διαχειρίζονται, να εκπονήσουν μελέτες, να παρέχουν υπηρεσίες επ΄ αμοιβή προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων για τα έργα τους και γενικά να έχουν συγγενική, επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με οποιονδήποτε δικαιούχο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες διαχειρίζονται.

Προς τούτο, κατόπιν πρόσληψης τους θα υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, η αλήθεια του περιεχομένου της οποίας θα ελέγχεται συστηματικά από το φορέα. 

Πόθεν έσχες

Οι προσλαμβανόμενοι θα υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4571/2018, ως ισχύει.

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp