Υλοποίηση Προγράμματος

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Υλοποίηση

logo kainotomia

  • Αναβολή Δεύτερου Κύκλου Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος της Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας
  • Ενεργοποίηση της διαδικασίας λήψης προκαταβολών για τους δικαιούχους του προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα_24092012
  • Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας_29102012
  • Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων ένταξης και χρηματοδότησης πράξης (έργου)
  • Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης εταιρικού λογαριασμού για τη λήψη χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου)
  • Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος
  • Κριτήρια Αξιολόγησης Μελετών και Ιστοσελίδων/E-shop (Έκδοση ΕΦΕΠΑΕ)

 

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp