Τελευταίες Ανακοινώσεις

123 Απόφαση του Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».   Αρχείο Απόφασης
123 Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να...
123 Παρουσία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας και των στελεχών της έκοψε σε αισιόδοξο κλίμα την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη πίτα της η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στις 30 Ιανουαρίου στην κεντρική αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Η Διευθύντρια του Φορέα κ.Μάγδα Πετροπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για το έργο της Διαχειριστικής και την αποτελεσματικότητα στην πράξη, με στοιχεία ανά...
Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (σχετικό αρχείο)

rect4169 1 4 9 34 8 4 6222229

 

log efepae

  logo start up   logo espa 2007 2013   pep gif